Skip to main content

Státní Revenue

Státní Revenue
počítáno v penězích, pokud jde o příjmy státu z daní, cel, platby, platby služeb státního aparátu, zahraniční obchodní operace, zahraniční půjčky, zahraniční pomoc.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.