Skip to main content

Vláda

Vláda
(vláda) Někdy - pouze ústřední vláda; ve všech ostatních případech - obecný systém veřejné správy. Posledním z nich je soubor vládních orgánů na všech úrovních, včetně ústřední vlády a místních vlád, stejně jako státní a pozemní vlády ve federálních státech, jako jsou Spojené státy a Německo. V každém jednotlivém případě je třeba objasnit, jaké úrovně vlády jsou v tomto konkrétním kontextu míněny. Stejně tak deficit státního rozpočtu a veřejný dluh mohou souviset s různými úrovněmi veřejného sektoru.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.