Skip to main content

GOSTROLER

Gastroller
osoba, která neustále mění své místo práce, občas a zpravidla nespravedlivý dělník.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.