Skip to main content

Gosplan

Gosplan
(Gosplan) centrálních plánovačů v minulých SSSR. Gosplan na odpovědnost za přípravu pětiletých a ročních operačních plánů, jakož i audity podniků, které se zjistilo, zda splnili plán.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.