Skip to main content

Goodwill považováno za nákladově GOODWILL podnikání a komerčních komunikací COMPANY

Goodwill považováno za nákladově GOODWILL podnikání a komerčních komunikací COMPANY
(goodwill) nehmotná (nehmotný) majetek, což odráží skutečnost, že ve své činnosti, stojí více než jeho hmotný (hmotný) majetek. Typicky, hodnota podniku přesáhne hodnotu svého hmotného majetku v důsledku nahromaděných technologických a jiných znalostí, jakož i obchodní vztahy jejích zaměstnanců. Zpravidla bilance „dobré vůle“, jak je aktivum není znázorněn, ale je zahrnut mezi aktivy v případě, že společnost je absorbována jinou společností, která platí pro absorpci více než jsou hmotná aktiva společnosti. V důsledku toho se hodnota „goodwillu“ po určité době musí být nabitá.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.