Skip to main content

GOODWELL

goodwill
( Engl. goodwill) aktiva, kapitál firmy, není přístupný hmotné dimenzi, jako je pověst, technické způsobilosti, komunikace, marketingové techniky , vliv, atd.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh .., Starodubtseva Ye .. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.