Skip to main content

"Goodwill"

"goodwill"
nemá nezávislý tržní hodnotu, ale vzít v úvahu při posuzování Společností jeho prestiž, pověst , kontakty, zaměstnance, zákazníky. Může být považováno za aktiva společnosti.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.