Skip to main content

"Z homo economicus"

"Homo economicus"
( Lat. Homo economicus) 1 ) osoba s vysokou ekonomickou intuicí a znalostí, přičemž racionální možnosti pro ekonomická rozhodnutí; 2) osoba, která usiluje o nepřetržité obohacování.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.