Skip to main content

GOLD REGULACE

Zlaté pravidlo
(zlaté pravidlo) pravidlo, že spotřeba v ekonomice je maximalizován, když je tempo hospodářského růstu se rovná mezní produkt kapitálu. Předpokládejme, že pro stálý trvalý růst je kapitálová náročnost z ; pokud se růst rovná g, by měl být podíl produkce ve výši gz investován do ekonomiky. Okrajový produkt kapitálu je t a podle předpokladů má klesající funkci z . Další kapitál produkuje další produkt ve výši mdz, , zatímco vyšší kapitálová náročnost vyžaduje dodatečnou investici gdz; Proto je nárůst z nad úrovní, ve které m = g, vede ke snížení dostupného produktu. V případě, že míra návratnosti rovnající se mezní produkt kapitálu, „zlaté“ pravidlo znamená, že veřejnost je prospěšné pro objem investic činil zisk a spotřeba - mzdy.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.