Skip to main content

GOLD QUOTA

ZLATÁ KVÓTA
v Mezinárodním měnovém fondu (MMF): část příspěvku členské země MMF, která byla hrazena zlatem.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.