Skip to main content

GOLDEN Lingotto

GOLD Lingot
( Engl zlatý lingot) je standardizovaný zlata v nejvyšším standardu s titrem 995/1000. Jeho hmotnost je 400 uncí, nebo asi 12,5 kg. Pro pohodlné použití frakční existují, menší Lingot:. 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 g

Raĭzberg BA Lozovskiy L. S., E. B. Starodubtceva . Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.