Skip to main content

GOLD STANDARD

GOLD STANDARD
(zlatý standard) Systém nastavení směnných kurzů (směnné kurzy), centrální banky nebo vlády jednotlivých zemí takovým způsobem, že národní měna je volně směnitelné za zlato za pevnou cenu. V rámci tohoto systému je měnová parita stanovena v souladu s částkou v příslušné měně, kterou lze získat výměnou za určité množství zlata. Tak, zahraniční směnné kurzy se může měnit relativní parity pouze v mezích stanovených nákladů na dopravu pro přepravu zlata ze země do země, která je obvykle velmi malé procento z hodnoty měny. Všechny výše uvedené argumenty platí v případě, kdy se zlato ve skutečnosti byly v každé zemi, za předpokladu, že může být volně exportovat a importovat.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.

GOLD STANDARD
Organizační forma - ce měnových a měnových vztahů v zemi, založené na využití zlata jako měnovou komodity.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.