Skip to main content

ZLATÁ ZNAČKY

ZLATÉ ZNAČKY
papírové peníze nahrazující zlato jako prostředek oběhu a platby.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.