Skip to main content

GOLD PROVISION

zlato zálohování
Přítomnost hodnoty zajištění v podobě zlata, uloženého jako prostředek k zajištění provádění závazků. Například stát, který vydal úvěr, může garantovat jeho návrat tím, že bude mít odpovídající zabezpečení zlata.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.