Skip to main content

Zlaté pravidlo LIQUID OPERACE

zlaté pravidlo LIQUID OPERACE
( Engl. zlatá pravidla bankovnictví) principy bankovní zápas načasování transakce, které se týkají obou aktiv a pasiv s; jinak je nedostatek peněz a peněžních prostředků.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.