Skip to main content

Klauzule gold

klauzule gold
jeden typ ochranných doložek, které mají být zahrnuty do mezinárodních dohod nebo smluv o úvěru, platebních a obchodu, které jsou obvykle fixní obsah zlata měny platby za účelem d, aby se zabránilo ztrátám z případného oslabení ním. Při změně obsahu zlata v peněžní jednotce se rovněž změnila výše platby v příslušné měně.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.