Skip to main content

GOLD MOŽNOST

GOLD MOŽNOST
( Anglie varianta zlatý.) Smluvním nárokem koupit nebo prodat spoustu zlata včas za dohodnutou cenu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.