Skip to main content

ZLATOČNÍ TRHY

ZLATÝ TRH
speciální centra, kde se uskutečňuje pravidelný prodej zlata. Zastoupeny asociace bank a specializovaných firem na obchod se zlatem, jeho čištění a výrobu ingotů. Hlavními mezinárodními trhy s trhem jsou Londýn a Curych. Cena zlata na těchto trzích je stejná jako světová cena.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.