Skip to main content

GOLD FIXING

GOLDEN fixace
denní fixace tržní cena zlata na základě nabídky a poptávky na něm na London Gold Exchange.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.