Skip to main content

GOF-Broker

GOF-Broker
(to Hofmakler.) Vedoucí burzovní makléř, který je volen na dobu určitou členů výměnných z řad obchodníků s cennými papíry; je členem výboru pro výměnu informací. Jejím úkolem je sledovat činnost makléřů, sestavovat zprávy o výměnné provizi za uskutečněné transakce.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.