Skip to main content

Target Správa

Target Správa
zaměřit ovládání - ovládání pohybu, tak řídit akce orientovat činnost řízeného objektu k dosažení předem vymezených cílů a záměrů. Takové řízení se také nazývá programově zaměřené.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.