Skip to main content

GLOBAL WARMING

globální oteplování
(globální oteplování) Účinek vznikající spalováním paliva organického původu, přičemž obsah oxidu uhličitého (oxidu uhličitého) v atmosféře se zvyšuje, což vede na oteplování klimatu na Zemi. Tento efekt je nejen zajímavé z vědeckého hlediska, ale také představuje nebezpečí: Možné změny ve velkém měřítku klimatu, která povede ke zvýšení hladiny moří z tajících polárních ledovců, což způsobuje katastrofické následky. Přestože je obtížné posoudit rozsah všech těchto dopadů, obavy o globální oteplování již vytvořily ve společnosti touhu omezit spotřebu fosilních paliv.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.