Skip to main content

GLOBAL DAŇ Z PŘÍJMŮ

GLOBAL DAŇ Z PŘÍJMŮ
daň vybírána z hrubého příjmu poplatníka, bez ohledu na zdroje příjmů.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.