Skip to main content

GLOBAL

GLOBAL
ZÁLOHA Storage - bankovní vklad ve specializovaném balíčku bankovních cenných papírů v přesném pořadí, klasifikovány podle kategorií, aniž by bylo možné částečné zrušení.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.