Skip to main content

Endorser

endorser
(z Itálie girante. - Přenos částka) převodce písemná směnka, vydaných na svém jméno, na jinou osobu, o které se provádí záznam o dluhu. Například osoba A udělila osobě B peníze v dluhu obdrženém v odezvě z tváře B dluhové povinnosti vrátit tyto peníze. Osoba A může převést dluhové peníze osoby B na osobu B tím, že provede převodní nápis na dluhový závazek. V takovém případě se smlouva A stává smlouvou a osoba, jíž je převod peněz na dluhový závazek (tj. B) převeden, se stává tučným. Prostřednictvím tohoto zhirovaniju Člověk je schopen sdělit osobně peníze podle dlužního závazku tváří v tvář osoby budou moci dostat z B po splatnosti závazku.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.