Skip to main content

The Gini koeficient

Gini koeficient
(Giniho koeficient) Statistická míra nerovnosti. Například pokud yi - příjem i th osobu, Gini koeficient je roven polovině očekávaného absolutního rozdílu mezi příjmem dvou náhodně vybraných lidí, i a J, děleno průměrným příjmem. V křivky grafu Lorenz Giniho koeficient je poměr plochy obrázku ohraničenou křivkou Lorenz a diagonální, celkové plochy na obrázku ohraničená diagonále.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.

The Gini koeficient
a makroekonomickým ukazatelem diferenciace peněžních příjmech v podobě skutečného rozložení odchylky příjmů z dokonale rovnoměrné rozložení mezi obyvateli země. Viz také INDIKACE KONCENTRACE PŘÍJMŮ.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.