Skip to main content

EFEKTIV "DARČEK"

"DÁRKOVÝ" EFEKKT
zisk, který banky dostaly od umístění "volných" zákaznických zdrojů.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.