Skip to main content

Soutěž "GHOST"

SOUTĚŽE "GHOST"
odkaz kupujících na údajně existující nízké ceny za zboží od konkurentů prodejce tohoto produktu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.