Skip to main content

TERRIBLE TAX

STAMP TAX
kolekce - prostředky shromážděné ze strany státu ve formě daňových dokladů, evidence, které jsou nezbytné pro provedení řady operací, operací (zápis společnosti, navýšení základního kapitálu, převodu cenných papírů, registrační opatrovnictví atd.).

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.