Skip to main content

Obecné feldtseyhmeyster

General feldtseyhmeysterglavny náčelník dělostřelectva v ruštině, pruská (až 1757), a německá (XIX - počátku XX století.) armád * * * GENERAL-FELDTSEYHMEYSTERGENERAL feldtseyhmeystera, superior dělostřelectvo v ruské pruská (až 1757), a němčině. (19 -.. na počátku 20. století) armády

Collegiate dictionary .. 2009.