Skip to main content

GENERAL VOICE

GENERAL VOICE
společné zástavní právo, což znamená, že platí nejen pro půjčky, ale i pro všechny následné.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.