Skip to main content

Zóna volného obchodu

Zóna volného obchodu
(zóna volného obchodu) oblasti země, na jejímž území se nevztahují národní celních sazeb. Zóny volného obchodu jsou vytvořeny tak, aby stimulovaly průmyslová odvětví, která vyrábějí převážně výrobky pro vývoz a konzumují značné množství dovážených zdrojů. Použití bezcelní dovážených vstupů umožňuje uložit na úrokových nákladů z důvodu nadbytečnosti finanční prostředky na zaplacení cel, a aby se předešlo administrativní náklady na vrácení zaplacených cel vyváženého zboží. Vnitrostátní cla jsou splatné pouze tehdy, když je zboží odesláno z území zóny volného obchodu do vnitrozemí země.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.