Skip to main content

ZAHRANIČNÍ BANKY

ZAHRANIČNÍ BANKY
banky, které jsou zcela nebo částečně vlastněny zahraničním kapitálem. Činnosti těchto bank v zemích, v nichž rozšířily své činnosti, se řídí vnitrostátními právními předpisy země. Zahraniční banky v Rusku tedy pracují v souladu s pravidly a předpisy stanovenými v souladu s ruskými právními předpisy.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.