Skip to main content

POWER vnějšku

POWER exogenně
, který je příjemcem vnější krmiva. Nejběžnějším typem jídla je drtivá většina hydrobiontů. .. Power exogenní hlavně holozoic, tedy dochází zcela na úkor živých organismů, ale mnoho vodních organismů do jisté míry schopen dostát své nutriční potřeby prostřednictvím stravy osmotické - absorpci rozpuštěné organické hmoty.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.