Skip to main content

Protipožární zásobování vodou

Sada inženýrských a technických zařízení a zařízení, která zajišťují vodu pro hasení požáru. Zdroj: ST SEV 383-87

EdwART. Slovník pojmů a definic pomocí zabezpečení a požární ochrany, 2010