Skip to main content

Ekonomické optimum

ekonomické optimum
trajektorie (dynamiky) nebo stavu (statické) ekonomického systému, nejlépe v jeho specifických cílů v daných podmínkách a v určitém čase.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.