Skip to main content

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
sada ekonomických podmínek pro podnikání, obchodního života; předpokládá přítomnost silných pobídek pro práci, ekonomickou svobodu včetně volného pohybu všech zdrojů surovin.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.