Skip to main content

Zemitý

ZEMĚ th, th; -list, -a, -o. 1. Obsahuje mnoho částic země. З. písek. З. rašelina. // Zvláštní. Podobně jako u země (její složení, vzhled atd.). Třetí mše. 2. Šedavě bledá (kolem barvy obličeje, kůže muže). З. pleť. Třetí osoba pochází z nemoci. Zemitost a; f. (2 číslice). З. pleť. З. ruce.

encyklopedický slovník. 2009.