Skip to main content

ÚčInná dávka

množství účinné (ekvivalent) externí dávku v průběhu kalendářního roku, a očekávaný

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010