Skip to main content

REDISTRIBUČNÍ EKVIVALENTY

VRÁCENÍ FONDŮ
převod peněžních a materiálních zdrojů některých osob na jiné osoby, stejně jako změna účelu finančních prostředků.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.