Skip to main content

DISPONENT

DISPONENT
(z lat disponense. - Hosting, distribuce) 1) osoba oprávněná firmou zabývat se jejími záležitostmi, disponovat s finančními prostředky, majetek firmy; 2) fyzická nebo právnická osoba, která má na bankovních účtech volné částky, ale nikoliv samotnou banku, ale její komisionáře nebo korespondenty.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.