Skip to main content

ANALÝZA NÁKLADŮ

ANALÝZA NÁKLADŮ
Analýza nákladů na výrobu a oběh zboží vyrobeného za účelem určení ceny nabídky (prodejní cena) nebo při vyhledávání způsobů, jak snížit náklady.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.