Skip to main content

Corner

Corner
(z Anglie roh. - Úhel) pro všechny osoby, firmy, skupiny osob, vytvářet umělý nedostatek zboží na trhu tím, že koupí směnných smluv a fyzické komodity s účelem získání kontroly nad průběhem směnného procesu a inflace cen. Pravidla výměny zakazují takové akce.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.