Skip to main content

Použití operací banky

Použití operací banky
1) poskytování bankovních úvěrů, úvěry zajištěné komodit a komoditních nástrojů ; 2) Banky provádějí komoditní a zprostředkovatelské operace a prodej zboží.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.