Skip to main content

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

SMLOUVA COLLECTIVE
smlouva mezi vlastníkem nebo správě podniku, na straně jedné, a pracovní síly zastoupené odborového výboru, na straně druhé strana. Předmětem zakázky: režim, mzdy, dovolená čas, pracovní podmínky, bezpečnost, pojištění, dávky.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.