Skip to main content

Spořící

spořící
storage aktiv bankovního klienta; tyto hodnoty se nepovažují za kapitálové investice.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.