Skip to main content

Občanské organizace Obrana

struktura obranného systému civilní země, poskytuje nejvýhodnější strukturu, nejvhodnější kombinace řídících orgánech, sil a prostředků civilní obrany a schopnost úspěšné obrany obyvatelstva, materiálu a kulturní hodnoty vznikajících nebezpečí v vedení vojenských operací, nebo v důsledku těchto opatření v mírových sil a civilní agenti se mohou podílet na řešení mimořádných událostí.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010