Skip to main content

CHARITY

CHARITY
poskytovat bezplatnou pomoc (materiální a peněžní) osobám a organizacím, které potřebují, poskytovat lidem zboží a služby na úkor dobrodince.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.