Skip to main content

účTováno

NABÍJENÉ -th. Připraveny k akci, vybaveny nabíjením (o střelných zbraních, pasti, bateriích atd.). Třetí puška. Třetí granát. З. baterie. З. trap. 3. částic (speciální, elementární částice nesoucí negativní nebo pozitivní náboj).

encyklopedický slovník. 2009.