Skip to main content

Autojeřáb

zdvihací stroj pro nakládání a vykládání, montážní a demontážní operace pro demontáž a ničení ucpání. Skládá se z podvozku, elektrárny, točny, pohonů a pracovního zařízení. Nejběžnější portálové jeřáby s hydraulickým nebo elektrickým pohonem s kapacitou až 16 tun.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010